Privatlivspolitik

I forbindelse med tolkeopgaver får jeg informationer om dig som tolkebruger. Her kan du se hvordan jeg behandler dine personoplysninger.

Jeg behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for tolkningens udførelse, og jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

  

Jeg behandler følgende personoplysninger:

Oplysninger om tolkebrugeren:

 • Kontaktoplysninger: navn, telefonnummer, e-mailadresse
 • Faktureringsoplysninger: Fødselsdato, tilhørskommune og andre nødvendige oplysninger for fakturering.
 • Personlige oplysninger til støtte for optimal løsning af tolkeopgaver:
  • Navne og tegnnavne på personer i relation til tolkesituationen
  • Fagord, der er vigtige for tolkningen.
  • Andre detaljer, som er nødvendige for en flydende tolkning.

Dine oplysninger vil udelukkende blive anvendt til gennemførsel og fakturering af dine egne tolkeopgaver. Bestilling af tolk hos mig vil derfor blive opfattet som samtykke til at opbevare og behandle de beskrevne data.

 

Oplysninger om betalende myndigheder:

 • Faktureringsoplysninger som EAN-nr, adresse, kontaktperson for den betalende myndighed nødvendig for fakturering
 • Kontaktoplysninger som navn, telefonnummer og e-mailadresse på sagsbehandler eller andre relevante ansatte i den betalende myndighed.

 

Oplysninger om samarbejdspartnere:

 • Kontaktoplysninger som navn, telefonnummer, e-mailadresse.
 • Betalingsoplysninger som CVR-nummer og kontonummer.

 

Her indsamler jeg oplysninger fra

Oplysninger om tolkebruger og betalende myndighed

 • Normalt får jeg oplysningerne fra tolkebrugeren; ved bestilling af tolkeopgaven eller i løbet af tolkeopgaven.
 • Hvis tolkebruger ikke selv bestiller tolkeopgaven, kan jeg desuden modtage oplysninger fra personen, der bestiller tolken.

Oplysninger om samarbejdspartnere

 • Direkte fra samarbejdspartneren.
 • Fra offentligt tilgængelige fortegnelser over kontaktoplysninger (krak.dk, findtolk.nu etc.)

  

Videregivelse af dine personoplysninger

Ved brug af underleverandører og samarbejdspartnere til at dække dine tolkeopgaver, vil de nødvendige oplysninger til gennemførelsen af tolkeopgaven blive videregivet til disse.

Jeg videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføringsbrug.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Alle faktureringsoplysninger, herunder underskriftskemaer vil blive opbevaret i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor fakturaen er betalt.

Kontaktoplysninger og oplysninger vedrørende opgaven vil blive slettet tidligere, hvis de skønnes ikke at være relevante for fremtidige tolkeopgaver mere.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til vide hvilke personoplysninger jeg har om dig og hvordan jeg bruger dem
 • Retten til få ændret forkerte oplysninger
 • Retten til at få slettet dine oplysninger
  • Nogle oplysninger skal jeg dog gemme for SKAT. Disse kan ikke slettes.
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandling af oplysningerne, ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger ses nedenfor. 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.


Dataansvarlig

Tabita Dam Madsen, Søborg Hovedgade 60, 3,-5, 2860 Søborg, CVR: 39077892

Tlf: 93935605     Mail: tabitadam@pm.me

 

Revidering af privatlivspolitikken

Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 31. juli 2021